Právne informácie

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webovú stránku sp11ino.edupage.org a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku!

Všeobecné informácie

Správca stránky vyvinul maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach webovej adresy sp11ino.edupage.org, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu správca ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy. Správca nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke sp11ino.edupage.org patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Správca nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

Správca nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Správca nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

Autorské práva

Webová stránka sp11ino.edupage.org, tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom správcu.

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky sp11ino.edupage.org a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií sp11ino.edupage.org a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Správca bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Správca okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
   • sp11ino@poczta.onet.pl
   • 52 3575683
   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • Galeria zdjęć

  • XII Międzyszkolny Konkurs Gramatyczny
  • "Magiczna Biblioteka"  - konkurs dla klas IV - VII
  • "Magiczna Biblioteka" - konkurs na plakat promujący książkę i czytelnictwo
  • Przedstawienie pt. "Królewna Śnieżka", Teatrzyk Świetlicowy - 17.05.2018 r.
  • Kiermasz słodkości - 17 maja
  • Finał II Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania
  • ERASMUS+, koordynator projektu p. K. Sopolińska (7-12 maja)
  • Kl. IV d - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
  • II Szkolny Konkurs Pięknego Czytania
  • RAJD PIESZY Z OKAZJI POWITANIA WIOSNY „MARZANNA ” - 24 marca 2018 r.
  • KIERMASZ WIELKANOCNY - 26, 27 MARCA 2018 R.
  • Powitanie wiosny