• Rada Rodziców

    • Ważną rolę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły pełni Rada Rodziców. Została ona powołana w celu ułatwienia szkole współpracy z rodzicami, udzielania pomocy w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych i współdziałania w podnoszeniu wyników pracy dydaktycznej.

     Na zebraniu organizacyjnym Rada dokonuje wyboru Prezydium i opracowuje plan działania na dany rok szkolny, przygotowuje plan finansowo - gospodarczy oraz wytyczne do pracy Rad Klasowych. Członkowie Prezydium i przedstawiciele poszczególnych klas spotykaja się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Zebrania wszystkich członków Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

     Współpraca z rodzicami zawsze układała się bardzo dobrze. To Rada Rodziców ufundowała 
     w 1970 roku sztandar dla szkoły, a dwa lata później, wspólnie z Inowrocławskimi Kopalniami Soli - sztandar harcerski. Współpracując z Zakładem Opiekuńczym, wykonała gabloty do przechowywania sztandarów, gabloty na pomoce naukowe, nadzorowała bieżące remonty budynku, wyposażyła klasopracownie.

     Rada współorganizuje różne imprezy dla uczniów: festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy karnawałowe, finansuje zakup książek do biblioteki i nagród książkowych dla uczniów, pomocy dydaktycznych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
   • sp11ino@poczta.onet.pl
   • 52 3575683
   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • Galeria zdjęć

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas i -III
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla klas IV -VII
  • Gala wręczeni anagród eTwinnin "Nasz projekt eTwinning 2018" - Warszawa, 13-15 czerwca 2018 r.
  • Kl. IV d - nagroda w konkursie
  • Piknik rodzinny "U króla Batorego"
  • "Jak nie czytam, jak czytam" - 8 czerwca
  • Dzień Dziecka - 30.05.2018 r.
  • Konkurs "Korowód bajkowych postaci" - 29 maja 2018 r.
  • Matematyka Bez Granic - wręczenie nagród
  • XII Międzyszkolny Konkurs Gramatyczny
  • "Magiczna Biblioteka"  - konkurs dla klas IV - VII
  • "Magiczna Biblioteka" - konkurs na plakat promujący książkę i czytelnictwo