Nawigacja

Współpraca z rodzicami

Rada Rodziców

Ważną rolę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły pełni Rada Rodziców. Została ona powołana w celu ułatwienia szkole współpracy z rodzicami, udzielania pomocy w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych i współdziałania w podnoszeniu wyników pracy dydaktycznej.

Na zebraniu organizacyjnym Rada dokonuje wyboru Prezydium i opracowuje plan działania na dany rok szkolny, przygotowuje plan finansowo - gospodarczy oraz wytyczne do pracy Rad Klasowych. Członkowie Prezydium i przedstawiciele poszczególnych klas spotykaja się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Zebrania wszystkich członków Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Współpraca z rodzicami zawsze układała się bardzo dobrze. To Rada Rodziców ufundowała 
w 1970 roku sztandar dla szkoły, a dwa lata później, wspólnie z Inowrocławskimi Kopalniami Soli - sztandar harcerski. Współpracując z Zakładem Opiekuńczym, wykonała gabloty do przechowywania sztandarów, gabloty na pomoce naukowe, nadzorowała bieżące remonty budynku, wyposażyła klasopracownie.

Rada współorganizuje różne imprezy dla uczniów: festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy karnawałowe, finansuje zakup książek do biblioteki i nagród książkowych dla uczniów, pomocy dydaktycznych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
    Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
  • 052 3575683

Galeria zdjęć