• Rada Rodziców

    • Ważną rolę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły pełni Rada Rodziców. Została ona powołana w celu ułatwienia szkole współpracy z rodzicami, udzielania pomocy w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych i współdziałania w podnoszeniu wyników pracy dydaktycznej.

     Na zebraniu organizacyjnym Rada dokonuje wyboru Prezydium i opracowuje plan działania na dany rok szkolny, przygotowuje plan finansowo - gospodarczy oraz wytyczne do pracy Rad Klasowych. Członkowie Prezydium i przedstawiciele poszczególnych klas spotykaja się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Zebrania wszystkich członków Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

     Współpraca z rodzicami zawsze układała się bardzo dobrze. To Rada Rodziców ufundowała 
     w 1970 roku sztandar dla szkoły, a dwa lata później, wspólnie z Inowrocławskimi Kopalniami Soli - sztandar harcerski. Współpracując z Zakładem Opiekuńczym, wykonała gabloty do przechowywania sztandarów, gabloty na pomoce naukowe, nadzorowała bieżące remonty budynku, wyposażyła klasopracownie.

     Rada współorganizuje różne imprezy dla uczniów: festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy karnawałowe, finansuje zakup książek do biblioteki i nagród książkowych dla uczniów, pomocy dydaktycznych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
   • sp11ino@poczta.onet.pl
   • 52 3575683
   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • Galeria zdjęć

  • Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek - 7 grudnia 2018 r.
  • Mikołajki
  • VI Wielobój Akrobatyczno - Sprawnościowy - 29 listopada 2018 r.
  • Andrzejki - 29 listopada 2018 r.
  • Światowy Dzień Tolerancji
  • Tydzień dla Niepodległej
  • Malucholada - 7 listopada 2018 r.
  • Apel z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodleglości
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Miedzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
  • Festiwal dyni
  • Mini PlayBack Show, Mam Talent - 25 października 2018 r.