• Rada Rodziców

    • Ważną rolę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły pełni Rada Rodziców. Została ona powołana w celu ułatwienia szkole współpracy z rodzicami, udzielania pomocy w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych i współdziałania w podnoszeniu wyników pracy dydaktycznej.

     Na zebraniu organizacyjnym Rada dokonuje wyboru Prezydium i opracowuje plan działania na dany rok szkolny, przygotowuje plan finansowo - gospodarczy oraz wytyczne do pracy Rad Klasowych. Członkowie Prezydium i przedstawiciele poszczególnych klas spotykaja się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Zebrania wszystkich członków Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

     Współpraca z rodzicami zawsze układała się bardzo dobrze. To Rada Rodziców ufundowała 
     w 1970 roku sztandar dla szkoły, a dwa lata później, wspólnie z Inowrocławskimi Kopalniami Soli - sztandar harcerski. Współpracując z Zakładem Opiekuńczym, wykonała gabloty do przechowywania sztandarów, gabloty na pomoce naukowe, nadzorowała bieżące remonty budynku, wyposażyła klasopracownie.

     Rada współorganizuje różne imprezy dla uczniów: festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy karnawałowe, finansuje zakup książek do biblioteki i nagród książkowych dla uczniów, pomocy dydaktycznych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
   • sp11ino@poczta.onet.pl
   • 52 3575683
   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • Galeria zdjęć

  • Warsztaty plastyczne - 13 października 2018 r.
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Dzień Bambosza - 10 października 2018 r.
  • Pasowanie na ucznia - 3 października 2018 r.
  • "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" - konkurs edukacyjny
  • Dzień Chlopaka - dyskoteka
  • Ogólnopolski Dzień GŁośnego Czytania
  • Międzynarodowy Dzień Kropki - 14 września 2018 r.
  • NARODOWE CZYTANIE - 8 września 2018 r.
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas i -III
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla klas IV -VII