Nawigacja

 • Drzwi otwarte

  Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego zapraszają uczniów przyszłych klas pierwszych wraz z rodzicami na "Drzwi otwarte", które odbędą się dnia 12.03.2015 r.
  w czwartek o godz. 1630.

  W programie przewidziane jest:

  • spotkanie z dyrektorem szkoły
  • zajęcia warsztatowe dla dzieci
  • prezentacja szkoły

   

   

 • Zasady rekrutacji

  REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W INOWROCŁAWIU

  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

   

  Zasady rekrutacji do klasy I - Zasady_rekrutacji.doc

  Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I - zgloszenie.pdf

  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - wniosek.pdf

  Obwód Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu - Obwod_szkoly.doc

   

   

 • Sukcesy naszych uczniów

  W niedawno zakończonych konkurach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty uczniowie naszej szkoły  osiągnęli wiele sukcesów, dzięki którym spełniły się ich marzenia: zdobyli celującą ocenę roczną z danego przedmiotu oraz zostali zwolnieni z części sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

  W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego tytuł laureata zdobyli: Juliusz Barczak, Iga Kużdrzał, Edyta Rozczypała, natomiast finalisty - Klaudia Szustka.

  W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego jedyną laureatką pochodzącą z naszego miasta została Iga Kużdrzał, a finalistą – Juliusz Barczak.

  Podobnie w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, w którym Juliusz Barczak, jako jedyny inowrocławianin zdobył tytuł laureata.

  Ponadto w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki „Liga Zadaniowa” laureatem został Juliusz Barczak, a finalistką – Edyta Rozczypała.

  Opiekunami zdolnych uczniów są: Barbara Janczurewicz, Agnieszka Mikołajczak, Joanna Muszalska, Karolina Szymaniak, Ewa Winiarska, Aleksandra Zagórska.

  Gratulujemy wspaniałych wyników!

   

 • Przekaż 1% podatku

   

  Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" zwraca się z prośbą do rodziców i sympatyków szkoły o przekazanie 1% podatku. W roku ubiegłym dzięki wsparciu podatników nasze konto wzbogaciło się o 806,55 zł.

  DZIĘKUJEMY!!!

  Dane do przekazania 1% podatku wizytowka.pdf

   

 • Imieniny zucha

   

  "Raz na cztery lata zuch jest pępkiem świata"

   pod tym hasłem 26 i 27 lutego 2015 r. odbył się biwak harcersko - zuchowy w naszej szkole.

  Harcerze ze 125 DH Pomarańczarnia przygotowali moc atrakcji dla zuchów, czego dowodem
  są zdjęcia znajdujące się Albumie Fotograficznym.

   

 • Eko-skrzat

   

  Jedenastka jako jedyna szkoła z Inowrocławia zakwalifikowała się do projektu Eko-Skrzat. Dzięki projektowi „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat” uczniowie naszej szkoły wezmą udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w parkach krajobrazowych województwa. Projekt polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko - pomorskiego. Urząd Marszałkowski zapewnia transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć, ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa. Z naszej szkoły w projekcie może wziąć udział pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów w wieku od 6 do 13 lat wraz z opiekunami. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Sopolińska. Każda grupa weźmie udział w jednym spotkaniu we wskazanym przez organizatora parku krajobrazowym. Zajęcia ruszą w kwietniu i potrwają do połowy czerwca. W programie weźmie udział 4 tysiące uczniów. Kampania edukacyjno - przyrodnicza realizowana będzie w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


   

 • Konkurs czytelniczy W KRAINIE HOBBITÓW dla klas IV - VI

  KONKURS CZYTELNICZY „W KRAINIE HOBBITÓW”

   

  Dnia 13.02.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się konkurs czytelniczy
  „W KRAINIE HOBBITÓW” dla klas IV – VI.

   Uczestnicy wykazali się perfekcyjną znajomością dzieła Tolkiena. Zaprezentowali także pomysłowe przebrania za wybranego przez siebie bohatera książki: elfa, hobbista, Gandalfa itp.
   Jury, któr składało się z uczniów należących do „Koła Przyjaciół Książki” wybrało następujących zwycięzców:

  I miejsce – Marcin Kowalski, klasa V e

  II miejsce – Karolina Haus, klasa VI d

  III miejsce – Klaudia Szustka, klasa VI b

   

  Gratulujemy!

 • Sport

  Sport w naszej szkole wspiera BZWBK 3 Oddział w Inowrocławiu ul. Andrzeja 19.

   

   

 • Bezpieczna szkoła

   

  W dniach 10 i 11 lutego 2015 r. uczniowie klas II e, III a, III b, III c, III d, III uczestniczyli w warsztatach dotyczących „Rozpoznawanie zachowań agresywnych. Dzieci podczas zajęć utrwaliły sobie osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych. Uczyły się odróżniać różne zachowania – w tym agresywne. Zajęcia przeprowadziła p. Joanna Kotuniak – Wiśniewski
  z Ośrodka Profilatyki.

 • Sukcesy naszych siatkarek

  Reprezentacja siatkarek ze Szkoły Podstawowej nr 11 może się poszczycić wieloma sukcesami.

  W grudniu 2014 r. dziewczyny zajęły I miejsce w Mistrzostwach Miasta,
  a 26 stycznia 2015 r. zdobyły tytuł Mistrza Powiatu.

  Skład drużyny:

  Natalia Ratajczak – kapitan,

  Beata Matuszak,

  Zuzanna Szulc

  Weronika Szymańska

  Anna Danielczyk

  Wiktoria Felisiak

  Laura Przybylska

  Agata Zinkiewicz

  Martyna Konieczna

  Patrycja Konieczna

  Trener – mgr Aleksandra Mazurkiewicz

 • Nauka zdrowego stylu życia w SP 11

   

  W czwartek 15.01.2015 r. w Szkole  Podstawowej nr 11 uczniowie
  klas I – III wzięli udział w akcji edukacyjnej połączonej z konkursem "Piekuś's COOL", zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia.

  Celem akcji było uświadomienie dzieciom, że zdrowy styl życia to nie tylko moda,
  ale również sposób na życie.

  W ramach projektu w tym dniu odbyło się spotkanie z dietetyczką panią Barbarą Kamińską
  i rehabilitantką panią Katarzyną Nawrocką z Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni".
  Uczniowie oprócz tego, że poznali zasady racjonalnego żywienia i zdrowego stylu życia,
  to stworzyli również "piramidę żywienia".

  Kolejnym etapem akcji były pogadanki w klasach i degustacja produktów, otrzymanych
  od lokalnej piekarni.

  Spotkanie było bardzo pouczające i owocne, większość dzieci zadeklarowała
  zdrowy styl życia.

   

   

   

 • "Dając mało - możesz tak wiele"

   

      Społeczność SP 11 w Inowrocławiu od 14 już lat otacza opieką potrzebujących, oczywiście
  na miarę swych możliwości!

  Organizowaliśmy Koncerty Charytatywne oraz dyskoteki, z których dochód przeznaczaliśmy
  na chore dzieci: Michała Nowaka z pod Kielc oraz Angelikę Niespodzińską z Parchania
  k. Inowrocławia. 

  Nieustannie docieramy z pomocą materialną tam, gdzie jest to konieczne. Głównie wspieraliśmy dotąd mieszkańców naszego miasta. Aktualnie dzięki wspaniałej współpracy
  z Panią Jolantą Pytel, nasza pomoc (w postaci: odzieży, zabawek, przyborów szkolnych, środków czystości a nawet żywności oraz mebli)- dociera do Rodzin z terenów podmiejskich, których sytuacja materialna bywa często dużo gorsza a niżeli tych, które należą do naszej dużej wspólnoty inowrocławskiej. Działa tu bowiem wiele placówek Caritas, na bieżąco
  je wspierających.

        Pragnę gorąco podziękować wszystkim Nauczycielom, Dzieciom i ich Rodzicom
  oraz Pracownikom naszej szkoły za ogromne zaangażowanie w to WIELKIE DZIEŁO POMOCY INNYM, któremu od początku przyświeca hasło:

   

          Koordynator akcji charytatywnych w SP 11 w Inowrocławiu

   

   

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi

  28 listopada 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 11 gościła misjonarza ks. Mariana Zalewskiego,
  z dalekiej Papui - Nowej Gwinei.

  Uczniowie klas piątych i szóstych z zaciekawieniem słuchali opowieści
  o egzotycznych miejscach (Papua – Nowa Gwinea, Meksyk), w których nasz gość prowadził działalność misjonarską. Uczniowie dowiedzieli się, jak żyją tam ludzie,
  o ich zwyczajach i kulturze. Opowiadał także o swojej pracy i o osobach, które spotykał.

   To było niezapomniane wydarzenie w naszej szkole. Dzieci nie tylko na chwilę przeniosły się
  do ciepłych krajów, ale zostały ‘zarażone” chęcią niesienia pomocy potrzebującym.

   


  Natomiast 3.12.2014 r. odbyło się spotkanie z Janem Ignacykiem, działaczem Koła Terenowego Światowego Związku Żołnierzy AK.Nasz gość opowiadał o czasach II wojny światowej, którą pamięta z perspektywy kilkunastoletniego chłopca. Opowiadał uczniom, jak wyglądało życie w czasie wojny oraz jaki stosunek mieli do Polaków zaborcy. Wspominał czasy konspiracji, do której dołączył bardzo wcześnie, za namową swojej nauczycielki szkoły powszechnej.
   Wspominał także swoich towarzyszy broni z AK.

  Pan Ignacyk podkreślał, że nie jest bohaterem, że robił to co do niego należało.
  W każdym wypowiadanym przez gościa słowie słychać było wielką miłość do Polski,
  do naszego ojczystego języka oraz ogromny patriotyzm. Spotkanie wzbudziło
  w uczniach poczucie tożsamości narodowej oraz dumę z bycia Polakiem.

  To wyjątkowe spotkanie zorganizowane zostało przez katechetkę p. A. Brodacką Nad oprawą muzyczną czuwała p. Małgorzata Smykowska. Uczniowie klas V i VI sprezentowali laurki o tematyce patriotycznej, które zostały przekazne przez
  p. Ignacyka swoim towarzyszom broni z AK.

   

   

 • KONKURS CZYTELNICZY „BOHATEROWIE UTWORÓW KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”

   

  Dnia 10.12.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się konkurs
  „Bohaterowie utworów Kornela Makuszyńskiego”. Uczestnicy wcielili się w postać Koziołka Matołka, Małpki Fiki Miki, Panny z mokrą głową. Pięknej interpretacji głosowej towarzyszyły barwne przebrania. Jury w składzie: Aleksandra Zagórska, Dominika Olejniczak – Bembnista i Dorota Niezborała wyłoniło zwycięzców:

  I miejsce – Weronika Kwiatkowska – Koziołek Matołek

  II miejsce – Klaudia Szustka, Maja Wojtasik

  III miejsce – Agata Zinkiewicz

  Wyróżnienie – Julia Szczygielska

   

  Organizatorka konkursu Bogumiła Rotmańska zadbała o dekorację Sali i przygotowała wystawkę utworów Kornela Makuszyńskiego.

   

   

 • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA

   

  5 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego odbył się
  Turniej Wiedzy o Prawach Dziecka, w którym wzięły udział dzieci
  z II klas. Wszyscy drugoklasiści wykazali się świetną znajomością praw dziecka.

  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia 2014 r. na Apelu o Prawach Dziecka. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatrzyk Świetlicowy
  pod kierunkiem p. I. Dąbrowskiej.

   
   
 • POKAZ TALENTÓW KLAS I – III

  10 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się pokaz talentów uczniów klas I – III. Uczniowie pochwalili się swoimi talentami w takich dziedzinach, jak: śpiew, taniec, recytacja wierszy, rysowanie, gra na skrzypcach oraz pokazy gimnastyczne.

  Wszyscy uczniowie ze względna bardzo wysoki poziom, jaki zaprezentowali
  na konkursie, zdobyli I miejsca:)

   

   

 • Pierwszoklasiści w Klubie Bezpiecznego Puchataka

   

  W bieżącym roku w dn. 26 – 28 listopada uczniowie klas I po raz kolejny przystąpili
  do Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie.


  „Klub Bezpiecznego Puchatka”jest programem edukacyjnym, którego celem jest poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.  Dzięki udziałowi w programie uczniowie uczą się, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

  Pierwszoklasiści bez trudu rozwiązali test, a przy tym świetnie się bawili.

   

   

   

 • Finał Ogólnopolskiego Konkursu “100 rocznica powstania Legionów Polskich”

  W Muzeum Wojska  Polskiego w Warszawie  22 listopada 2014 r. odbył się  finał    Ogólnopolskiego  Konkursu ’’100  rocznica powstania Legionów Polskich‘’ pod patronatem  Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego  gen.  brygady  prof.  Stanisława Koziej. Laureatką konkursu została była  uczennicą  Szkoły  Podstawowej nr 11w Inowrocławiu   Natalia   Ziółkowska , która  wywalczyła   III miejsce w Polsce. Uczennicę  przygotowała  mgr  Emilia  Płachecka .  Wszystkich   laureatów i  gości  Pan   Prezydent    Rzeczypospolitej   Bronisław  Komorowski   zaprosił do Pałacu  Prezydenckiego.

   

   

 • Światowy Dzień Życzliwości

   

  21 listopada to dzień pełen serdeczności, pozdrowień i życzliwości.

  W naszej szkole już od kilku dni wszyscy przygotowywali się do niego z zapałem.

  W klasach powstawały kolorowe "drzewka życzliwości".

  Na korytarzu szkolnym harcerze wykonali wystawkę pełną uśmiechów.

  Nawet nasz patron Stefan Batory zachęcał wszystkich do świętowania.

  Organizatorem Dnia Życzliwości byli harcerze i „Koło Przyjaciół Książki”.

  To oni od rana rozdawali nauczycielom i uczniom plakietki i "przepisy na dobry dzień".

  Zorganizowali też konkurs na najpiękniejsze "drzewko życzliwości".

  Nasi SKO-wicze z kl. II d też włączyli się w obchody tego wspaniałego dnia. Dzieci zorganizowały "serduszkową pocztę".

  Każdy mógł przesłać koleżankom i kolegom miłe słowa i serdeczności.

  TO BYŁ OGROMNIE MIŁY I ŻYCZLIWY DZIEŃ.

   

   

 • Światowy Dzień Tolerancji w naszej szkole

  16 listopada obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ TOLERANCJI.

  W Polsce to święto uznane jest od 1996r.

  Jest to dzień szacunku i akceptacji oraz uznania różnorodności kultur na świecie.

  Z tej okazji w SP 11 zorganizowano konkurs na najpiękniejszy plakat, promujący to święto.

  Wiele klas wspólnie wykonywało elementy plakatów, które potem zawisły na klasowych drzwiach.

  W Szkolnym Dniu Tolerancji odbył się również apel, a także pogadanki w klasach I-VI na temat równości, tolerancji

  i życzliwości dla wszystkich ludzi.

   

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
  Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • 052 3575683

Galeria zdjęć