Nawigacja

 • Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej

  W dniu 22 maja w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej. W uroczystości wzięli udział goście: Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Pan Wojciech Piniewski, Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Magdalena Kaiser, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pan Wojciech Gliwiński, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Wargoś.

  Szkoła otrzymała wspaniałe noty: A, A, B.

  Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna, podczas której uczniowie zaprezentowali swoje talenty i osiągnięcia.

   

   

   

   

 • Sukces w "Wielkiej Grze"

  W sobotę 23 maja 2015 r. odbył się finał XXIV edycji powiatowego konkursu czytelniczego „Wielka Gra”, przygotowywanego przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Gościem specjalnym tegorocznej edycji, a zarazem przewodniczącym jury była Agnieszka Tyszka – autorka książek jednego z tematów konkursu. Tego dnia można było także nabyć książkę z autografem pisarki i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

  Finaliści byli doskonale przygotowani i wykazali się dużą znajomością literatury. W temacie „Anioły są wśród nas – Becca Fitzpatrick” duży sukces odniosła uczennica klasy VI c, Edyta Rozczypała, która rywalizując z uczennicami z inowrocławskich szkół gimnazjalnych zajęła III miejsce. Opiekunką zdolnej uczennicy jest Barbara Janczurewicz.

   

   

   

   

   

 • Nagrodzone zuchy w Łojewie

  W poniedziałek zuchy i harcerze z XI Szczepu Harcerskiego im. J. Szwajkerta spędziły dzień w Łojewie. Niezapomniany dzień pelen wrażeń i niespodzianek mógł odbyć się dzięki wójtowi Gminy Inowrocław Tadeuszowi Kacprzakowi, który podczas X Festiwalu Piosenki Skautowej w Jaksicach ufundował taką właśnie nagrodę zwycięzcom. Na wspólny wyjazd zuchy z Gromady Zuchowej "Promyki Jedenastki" zaprosiły pozostałą grupę harcerzy tworzących XI szczep. Pierwszym punktem wyjazdu był pobyt w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, gdzie odbyło się spotkanie z wójtem, zwiedzanie sal ekspozycyjnych, prezentacja filmu i słodki poczęstunek. Następnie zuchy i harcerze udali się do Prasłowiańskiego Gaju, gdzie spędzili resztę dnia. Głównym punktem była obietnica zuchowa, którą przyjęła komendantka hufca hm Anna Adamczyk w obecności drużynowej pwd Joanny Pstrong, komendantki szczepu hm Bogumiły Rotmańskiej i druhny pwd Katarzyny Sopolińskiej. Po harcerskich akcentach przyszedł czas na zajęcia ornitologiczne poprowadzone przez komendantkę hufca, a następnie zabawa na świeżym powietrzu i wspólne gry zespołowe.
  Wyjazd o do Łojewa przyniósł wiele radości wszystkim zuchom i harcerzom! Wróciliśmy bardzo zadowoleni
  smiley

   

   

   

   

 • Obchody 10. urodzin eTwinning w Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu

  W SP 11 7 maja obchodzono 10. urodziny eTwinning. Z tej okazji zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „W krainie uczuć i emocji”, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III i IV-VI inowrocławskich szkół podstawowych.

  eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

  I miejsce

  Marta Świtała, klas I b Szkoła Podstawowa nr 6

  Zuzanna Cupriac, klasa III a Szkoła Podstawowa nr 6

  Karina Wawrzyniak, klasa VI a Szkoła Podstawowa nr 16

  Justyna Wybrańska, klasa IV b Szkoła Podstawowa nr 16

   

  W „Jedenastce” realizowane są w tym roku szkolnym trzy projekty eTwinning:

   

   p. Katarzyna Sopolińska – jest koordynatorką międzynarodowego projektu „Healthy food. Have no fear … (Zdrowa żywność – bez strachu.). Partnerami naszej szkoły
  są Hiszpania, Grecja i Włochy.

   http://twinspace.etwinning.net/488/home

   

   

   p. Dominika Olejniczak – Bembnista – jest współautorką projektu „Światło wokół nas”, realizowanego
  z polskimi partnerami ze SP nr 1 w Bogatyni i  SP w Platerówce.

  http://twinspace.etwinning.net/983/home

   

  p. Joanna Pstrong i Dorota Niezborała – są inicjatorkami projektu „Akademia emocji”, realizowanego
  ze Szkołą Podstawową nr 8 w Elblągu.

  http://twinspace.etwinning.net/2933/home

   

  Informacje o projektach można znaleźć na gazetce szkolnej oraz na stronach internetowych:

   http://twinspace.etwinning.net/488/home

  http://twinspace.etwinning.net/983/home

  http://twinspace.etwinning.net/2933/home

   

  Nagrodzona praca autorstwa Marty Świtały, uczennicy klasy I b(SP6)

 • Międzyszkolny Konkurs „Magic English”

  Dnia 16 kwietnia 2015 w SP 2 odbył się międzyszkolny konkurs „Magic English” polegający na recytacji wierszyków w języku angielskim.

  Nasza szkołę reprezentowały 3 uczennice:

   Oliwia Bubacz IVb ,  Anastazja Sławinowska IVd , Katarzyna Deskiewicz VI c

  Uczennice p. Karoliny Szymaniak  - Oliwii  Bubacz udało sie  zająć  I miejsce.

   

 • Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny "Mistrz Pięknej Polszczyzny"

  W sobotę, 11 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 9
  w Inowrocławiu odbył się drugi etap konkursu polonistycznego o tytuł

  "Mistrza Pięknej Polszczyzny",
  w którym nasi uczniowie odnieśli duży sukces:

   

  I miejsce

  Patrycja Konieczna, klasa VI a

  (opiekun p. A. Zagórska)

  III miejsce

  Weronika Wojdacz, klasa VI c

  (opiekun p. B. Janczurewicz)

  Wyróżnienie

  Agata Zinkiewicz, klas VI d

  (opiekun p. D. Olejniczak - Bembnista)

   

   

 • Bookcrossing czyli uwolnij książkę!

  Bookcrossing czyli uwolnij książkę!  Nasza biblioteka zaprasza do włączenia się w akcję bookcrossingu, czyli uwalniania książek.
  Każdy, komu w domu zalegają na półkach przeczytane i niezniszczone książki, może je  przynosić na nasz bookcrossingowy regał, który znajduje się przed wejściem do szkolnej biblioteki, na 2. piętrze.


  Zapraszamy do powiększania zasobów tych bookcrossingowych przestrzeni swoimi książkami.
   
  Bookcrossing, inaczej nazywany uwalnianiem książek, to idea nieodpłatnego przekazywania książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym lub innym, wyznaczonym do tego miejscu, informacje na ten temat można znaleźć

  na stronie internetowej

  www.bookcrossing.pl

   


   Pomysł bookcrossingu narodził się w Stanach Zjednoczonych w 2001 r. i szybko znalazł zwolenników w innych krajach. Szacuje się, że obecnie na świecie krąży ponad 9 000 000 "uwolnionych" książek, a w akcji uczestniczy około miliona osób z różnych krajów.
   

  Serdecznie zapraszmy do udziału w akcji wszystkich Rodziców, Uczniów i Nauczycieli:)

 • GALA LAUREATÓW

  „Wiedza i zdobywana dzięki niej mądrość nigdy nie tracą na wartości. Wręcz odwrotnie: zawsze zyskują i nie zawodzą tych, którzy – jak dzisiejsi laureaci – chcą wiedzieć dużo więcej niż inni.”

  Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes

   

  W piątek 27 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Wojewódzka Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych dla Szkół Podstawowych. Dyplomy potwierdzające osiągnięte wyniki najlepszym uczniom wręczały Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes
  oraz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.

   

  Wśród nich byli także szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 11
  w Inowrocławiu:

  Juliusz Barczak

  - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,

  - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki,

  Iga Kużdrzał

  - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
  z Języka Polskiego,

  - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
  z Języka Angielskiego,

  Edyta Rozczypała

  - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
  z Języka Polskiego.

   

  Dzięki konkursom przedmiotowym dzieci nie tylko rozszerzają zasób wiadomości i rozwijają swoje zainteresowania, ale także zdobywają nowe doświadczenia, które owocują w przyszłości dalszymi sukcesami.

  Laureatowi przysługuje celująca roczna ocena klasyfikacyjna
  z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu, zwolnienie
  z odpowiedniej części sprawdzianu i tym samym uzyskanie z niej najwyższego wyniku oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum.

 • Zasady rekrutacji

  REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W INOWROCŁAWIU

  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

   

  Zasady rekrutacji do klasy I - Zasady_rekrutacji.doc

  Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I - zgloszenie.pdf

  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - wniosek.pdf

  Obwód Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu - Obwod_szkoly.doc

   

   

 • Sukcesy naszych uczniów

  W niedawno zakończonych konkurach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty uczniowie naszej szkoły  osiągnęli wiele sukcesów, dzięki którym spełniły się ich marzenia: zdobyli celującą ocenę roczną z danego przedmiotu oraz zostali zwolnieni z części sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

  W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego tytuł laureata zdobyli: Juliusz Barczak, Iga Kużdrzał, Edyta Rozczypała, natomiast finalisty - Klaudia Szustka.

  W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego jedyną laureatką pochodzącą z naszego miasta została Iga Kużdrzał, a finalistą – Juliusz Barczak.

  Podobnie w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki, w którym Juliusz Barczak, jako jedyny inowrocławianin zdobył tytuł laureata.

  Ponadto w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki „Liga Zadaniowa” laureatem został Juliusz Barczak, a finalistką – Edyta Rozczypała.

  Opiekunami zdolnych uczniów są: Barbara Janczurewicz, Agnieszka Mikołajczak, Joanna Muszalska, Karolina Szymaniak, Ewa Winiarska, Aleksandra Zagórska.

  Gratulujemy wspaniałych wyników!

   

 • Przekaż 1% podatku

   

  Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" zwraca się z prośbą do rodziców i sympatyków szkoły o przekazanie 1% podatku. W roku ubiegłym dzięki wsparciu podatników nasze konto wzbogaciło się o 806,55 zł.

  DZIĘKUJEMY!!!

  Dane do przekazania 1% podatku wizytowka.pdf

   

 • Imieniny zucha

   

  "Raz na cztery lata zuch jest pępkiem świata"

   pod tym hasłem 26 i 27 lutego 2015 r. odbył się biwak harcersko - zuchowy w naszej szkole.

  Harcerze ze 125 DH Pomarańczarnia przygotowali moc atrakcji dla zuchów, czego dowodem
  są zdjęcia znajdujące się Albumie Fotograficznym.

   

 • Eko-skrzat

   

  Jedenastka jako jedyna szkoła z Inowrocławia zakwalifikowała się do projektu Eko-Skrzat. Dzięki projektowi „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat” uczniowie naszej szkoły wezmą udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w parkach krajobrazowych województwa. Projekt polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko - pomorskiego. Urząd Marszałkowski zapewnia transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć, ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa. Z naszej szkoły w projekcie może wziąć udział pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów w wieku od 6 do 13 lat wraz z opiekunami. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Sopolińska. Każda grupa weźmie udział w jednym spotkaniu we wskazanym przez organizatora parku krajobrazowym. Zajęcia ruszą w kwietniu i potrwają do połowy czerwca. W programie weźmie udział 4 tysiące uczniów. Kampania edukacyjno - przyrodnicza realizowana będzie w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


   

 • Konkurs czytelniczy W KRAINIE HOBBITÓW dla klas IV - VI

  KONKURS CZYTELNICZY „W KRAINIE HOBBITÓW”

   

  Dnia 13.02.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się konkurs czytelniczy
  „W KRAINIE HOBBITÓW” dla klas IV – VI.

   Uczestnicy wykazali się perfekcyjną znajomością dzieła Tolkiena. Zaprezentowali także pomysłowe przebrania za wybranego przez siebie bohatera książki: elfa, hobbista, Gandalfa itp.
   Jury, któr składało się z uczniów należących do „Koła Przyjaciół Książki” wybrało następujących zwycięzców:

  I miejsce – Marcin Kowalski, klasa V e

  II miejsce – Karolina Haus, klasa VI d

  III miejsce – Klaudia Szustka, klasa VI b

   

  Gratulujemy!

 • Sport

  Sport w naszej szkole wspiera BZWBK 3 Oddział w Inowrocławiu ul. Andrzeja 19.

   

   

 • Bezpieczna szkoła

   

  W dniach 10 i 11 lutego 2015 r. uczniowie klas II e, III a, III b, III c, III d, III uczestniczyli w warsztatach dotyczących „Rozpoznawanie zachowań agresywnych. Dzieci podczas zajęć utrwaliły sobie osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych. Uczyły się odróżniać różne zachowania – w tym agresywne. Zajęcia przeprowadziła p. Joanna Kotuniak – Wiśniewski
  z Ośrodka Profilatyki.

 • Sukcesy naszych siatkarek

  Reprezentacja siatkarek ze Szkoły Podstawowej nr 11 może się poszczycić wieloma sukcesami.

  W grudniu 2014 r. dziewczyny zajęły I miejsce w Mistrzostwach Miasta,
  a 26 stycznia 2015 r. zdobyły tytuł Mistrza Powiatu.

  Skład drużyny:

  Natalia Ratajczak – kapitan,

  Beata Matuszak,

  Zuzanna Szulc

  Weronika Szymańska

  Anna Danielczyk

  Wiktoria Felisiak

  Laura Przybylska

  Agata Zinkiewicz

  Martyna Konieczna

  Patrycja Konieczna

  Trener – mgr Aleksandra Mazurkiewicz

 • Nauka zdrowego stylu życia w SP 11

   

  W czwartek 15.01.2015 r. w Szkole  Podstawowej nr 11 uczniowie
  klas I – III wzięli udział w akcji edukacyjnej połączonej z konkursem "Piekuś's COOL", zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia.

  Celem akcji było uświadomienie dzieciom, że zdrowy styl życia to nie tylko moda,
  ale również sposób na życie.

  W ramach projektu w tym dniu odbyło się spotkanie z dietetyczką panią Barbarą Kamińską
  i rehabilitantką panią Katarzyną Nawrocką z Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni".
  Uczniowie oprócz tego, że poznali zasady racjonalnego żywienia i zdrowego stylu życia,
  to stworzyli również "piramidę żywienia".

  Kolejnym etapem akcji były pogadanki w klasach i degustacja produktów, otrzymanych
  od lokalnej piekarni.

  Spotkanie było bardzo pouczające i owocne, większość dzieci zadeklarowała
  zdrowy styl życia.

   

   

   

 • "Dając mało - możesz tak wiele"

   

      Społeczność SP 11 w Inowrocławiu od 14 już lat otacza opieką potrzebujących, oczywiście
  na miarę swych możliwości!

  Organizowaliśmy Koncerty Charytatywne oraz dyskoteki, z których dochód przeznaczaliśmy
  na chore dzieci: Michała Nowaka z pod Kielc oraz Angelikę Niespodzińską z Parchania
  k. Inowrocławia. 

  Nieustannie docieramy z pomocą materialną tam, gdzie jest to konieczne. Głównie wspieraliśmy dotąd mieszkańców naszego miasta. Aktualnie dzięki wspaniałej współpracy
  z Panią Jolantą Pytel, nasza pomoc (w postaci: odzieży, zabawek, przyborów szkolnych, środków czystości a nawet żywności oraz mebli)- dociera do Rodzin z terenów podmiejskich, których sytuacja materialna bywa często dużo gorsza a niżeli tych, które należą do naszej dużej wspólnoty inowrocławskiej. Działa tu bowiem wiele placówek Caritas, na bieżąco
  je wspierających.

        Pragnę gorąco podziękować wszystkim Nauczycielom, Dzieciom i ich Rodzicom
  oraz Pracownikom naszej szkoły za ogromne zaangażowanie w to WIELKIE DZIEŁO POMOCY INNYM, któremu od początku przyświeca hasło:

   

          Koordynator akcji charytatywnych w SP 11 w Inowrocławiu

   

   

 • KONKURS CZYTELNICZY „BOHATEROWIE UTWORÓW KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”

   

  Dnia 10.12.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się konkurs
  „Bohaterowie utworów Kornela Makuszyńskiego”. Uczestnicy wcielili się w postać Koziołka Matołka, Małpki Fiki Miki, Panny z mokrą głową. Pięknej interpretacji głosowej towarzyszyły barwne przebrania. Jury w składzie: Aleksandra Zagórska, Dominika Olejniczak – Bembnista i Dorota Niezborała wyłoniło zwycięzców:

  I miejsce – Weronika Kwiatkowska – Koziołek Matołek

  II miejsce – Klaudia Szustka, Maja Wojtasik

  III miejsce – Agata Zinkiewicz

  Wyróżnienie – Julia Szczygielska

   

  Organizatorka konkursu Bogumiła Rotmańska zadbała o dekorację Sali i przygotowała wystawkę utworów Kornela Makuszyńskiego.

   

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
  Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • 052 3575683

Galeria zdjęć