Nawigacja

 • 10 lat eTwinning

  10 lat eTwinning  Przez 10 lat eTwinning był ważnym elementem w procesie uczenia się naszych uczniów.
  To dzięki niemu
  przed naszymi uczniami otworzyły się drzwi do Europy. Wspomagał nauczycieli
  w uczeniu kreatywności,
  wspierał innowacyjne metody, ułatwiał pokonywanie barier językowych
  i kulturowych, wzbogacał program nauczania i zapewniał przy tym mnóstwo zabawy! Nasza szkoła
  od 2005 roku jest zaangażowana w realizację projektów eTwinning. W ciągu tych lat wiele projektów zostało docenionych i wyróżnionych nagrodami krajowymi a także Europejskimi Odznakami Jakości.
  Dziś trudno sobie wyobrazić rok szkolny bez projektu eTwinning.


  Od samego początku działania programu Katarzyna Sopolińska – nauczyciel języka angielskiego
  i historii rozpoczęła przygodę z projektami eTwinningowymi. W uznaniu za swoje zaangażowanie została mianowana Ambasadorem Programu i włączyła się w szkolenia nauczycieli chcących przystąpić do programu. Obecnie prowadzi szkolenia w systemie learning z różnych narzędzi ICT, które można wykorzystać w działaniach projektowych.Mijająca dekada to idealny moment
  na podsumowanie, refleksje oraz wyrazy wdzięczności

  i uznania.11.09.2015, w sali Narodowego Instytutu Audiowizualnego, spotkali się ludzie,
  bez których eTwinning nie byłby tym czym jest dziś. Spotkanie prowadził redaktor TVP Marek Zając. Wśród dziesięciu wyróżnionych osób zaangażowanych w program znalazła się także Katarzyna Sopolińska. Wyróżnienie Top Ambassador of the Decade in Poland wręczyła
  pani minister Ewa Dudek oraz pan Mirosław Marczewski,
  dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.